C1 Cennik biletów miesięcznych

Celestynow- Otwock

Odl.
Normalny
0      Celestynów [Pawilony]
1 110,00      Celestynów skrz. DW nr 797
2 110,00 110,00      Cel. ul. Otwocka/Prusa
3 110,00 110,00 110,00      Dąbrówka [rondo]
3 110,00 110,00 110,00 110,00      Dąbrówka [skrz. z ul. Skośną]
5 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00      Stara Wieś [Rondo]
5 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00      Stara Wieś [Przy Szkole]
6 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 110,00 110,00      Glina [skrzyżowanie ul.Leśna]
6 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 110,00 110,00 110,00      Glina ul.Otwocka [posesja nr1]
9 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 110,00 110,00      Pogorzel [przejazd kolejowy]
11 150,00 150,00 150,00 140,00 140,00 140,00 140,00 125,00 125,00 125,00      Otwock Śródborów ul.A.Krajowej
12 150,00 150,00 150,00 140,00 140,00 140,00 140,00 125,00 125,00 125,00 125,00      Otwock ul.Narut_[przejazd pkp]
12 150,00 150,00 150,00 140,00 140,00 140,00 140,00 125,00 125,00 125,00 125,00 110,00      Otwock ul.Poniat_[przy szkole]
13 150,00 150,00 150,00 140,00 140,00 140,00 140,00 125,00 125,00 125,00 125,00 110,00 110,00      Otwock ul.Poniat[skrzyżowanie]
13 150,00 150,00 150,00 140,00 140,00 140,00 140,00 125,00 125,00 125,00 125,00 110,00 110,00 110,00      Otwock ul.Poniat_CPN/ZUS
14 150,00 150,00 150,00 140,00 140,00 140,00 140,00 125,00 125,00 125,00 125,00 110,00 110,00 110,00 110,00      Otwock [ul.Filipowicza liceum]
14 150,00 150,00 150,00 140,00 140,00 140,00 140,00 125,00 125,00 125,00 125,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00      Otwock ul.Andr_[kwiac/bank]
15 150,00 150,00 150,00 140,00 140,00 140,00 140,00 125,00 125,00 125,00 125,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00      Otwock przy bazarze

Dodaj komentarz