Cennik biletów jednorazowych

Celestynów- Otwock

 

Odl.
Normalny
0      Celestynów [Pawilony]
1 4,00      Celestynów skrz. DW nr 797
2 4,00 4,00      Cel. ul. Otwocka/Prusa
3 4,00 4,00 4,00      Dąbrówka [rondo]
3 4,00 4,00 4,00 4,00      Dąbrówka [skrz. z ul. Skośną]
5 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00      Stara Wieś [Rondo]
5 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00      Stara Wieś [Przy Szkole]
6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00      Glina [skrzyżowanie ul.Leśna]
6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00      Glina ul.Otwocka [posesja nr1]
9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00      Pogorzel [przejazd kolejowy]
11 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00      Otwock Śródborów ul.A.Krajowej
12 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00      Otwock ul.Narut_[przejazd pkp]
12 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00      Otwock ul.Poniat_[przy szkole]
13 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00      Otwock ul.Poniat[skrzyżowanie]
13 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00      Otwock ul.Poniat_CPN/ZUS
14 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00      Otwock [ul.Filipowicza liceum]
14 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00      Otwock ul.Andr_[kwiac/bank]
15 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00      Otwock przy bazarze

Dodaj komentarz