Bilety miesięczne
Cennik linia: P2 Pilawa-Miętne- Garwolin
Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa 33% 37% 49% 51% 78% 93%
1 Pilawa [ul. Dworcowa PKP] 2 Pilawa I [km. 17+174] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
3 Lipówki [km. 18+179] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
4 Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
5 Lipówki/Trąbki [skrzyżowanie do Wygody] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
7 Miętne [ul.Główna przy Stawie] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
8 Miętne [Kościół] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
9 Garwolin [Ogrody Działkowe “Zefirek” 180,00 120,60 113,40 91,80 88,20 39,60 12,60
10 Garwolin [Osiedle “Kościuszki”] 180,00 120,60 113,40 91,80 88,20 39,60 12,60
11 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 180,00 120,60 113,40 91,80 88,20 39,60 12,60
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 180,00 120,60 113,40 91,80 88,20 39,60 12,60
2 Pilawa I [km. 17+174] 3 Lipówki [km. 18+179] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
4 Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
5 Lipówki/Trąbki [skrzyżowanie do Wygody] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
7 Miętne [ul.Główna przy Stawie] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
8 Miętne [Kościół] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
9 Garwolin [Ogrody Działkowe “Zefirek” 180,00 120,60 113,40 91,80 88,20 39,60 12,60
10 Garwolin [Osiedle “Kościuszki”] 180,00 120,60 113,40 91,80 88,20 39,60 12,60
11 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 180,00 120,60 113,40 91,80 88,20 39,60 12,60
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 180,00 120,60 113,40 91,80 88,20 39,60 12,60
3 Lipówki [km. 18+179] 4 Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
5 Lipówki/Trąbki [skrzyżowanie do Wygody] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
7 Miętne [ul.Główna przy Stawie] 145,00 97,15 91,35 73,95 71,05 31,90 10,15
8 Miętne [Kościół] 145,00 97,15 91,35 73,95 71,05 31,90 10,15
9 Garwolin [Ogrody Działkowe “Zefirek” 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
10 Garwolin [Osiedle “Kościuszki”] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
11 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
4 Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] 5 Lipówki/Trąbki [skrzyżowanie do Wygody] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
7 Miętne [ul.Główna przy Stawie] 145,00 97,15 91,35 73,95 71,05 31,90 10,15
8 Miętne [Kościół] 145,00 97,15 91,35 73,95 71,05 31,90 10,15
9 Garwolin [Ogrody Działkowe “Zefirek” 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
10 Garwolin [Osiedle “Kościuszki”] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
11 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
5 Lipówki/Trąbki [skrzyżowanie do Wygody] 6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
7 Miętne [ul.Główna przy Stawie] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
8 Miętne [Kościół] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
9 Garwolin [Ogrody Działkowe “Zefirek” 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
10 Garwolin [Osiedle “Kościuszki”] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
11 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 7 Miętne [ul.Główna przy Stawie] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
8 Miętne [Kościół] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
9 Garwolin [Ogrody Działkowe “Zefirek” 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
10 Garwolin [Osiedle “Kościuszki”] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
11 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
7 Miętne [ul.Główna przy Stawie] 8 Miętne [Kościół] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
9 Garwolin [Ogrody Działkowe “Zefirek” 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
10 Garwolin [Osiedle “Kościuszki”] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
8 Miętne [Kościół] 9 Garwolin [Ogrody Działkowe “Zefirek” 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
10 Garwolin [Osiedle “Kościuszki”] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
9 Garwolin [Ogrody Działkowe “Zefirek” 10 Garwolin [Osiedle “Kościuszki”] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
10 Garwolin [Osiedle “Kościuszki”] 11 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
Nazwy ulgi
Typ ulgi Nazwa ulgi % ulgi Grupa
U NAUCZYCIEL  BM 33 3
U NAUCZ.ZAGR. BM 33 3
U NAUCZ.AKAD. BM 33 3
U NIEWIDOMY BM 37 3
U UCZEŃ  BM 49 3
U UCZEŃ ZAGR. BM 49 3
U STUDENT  BM 51 3
U DOKTORANT BM 51 3
U DZ.NIEPEŁNOSP.BM 78 3
U NIEWID.NS.-KZ BM 93 3

Dodaj komentarz