Cennik bilety miesięczne

linia P1: Pilawa- Trąbki- Garwolin

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa 33% 37% 49% 51% 78% 93%
1 Pilawa [ul. Dworcowa PKP] 2 Pilawa I [km. 17+174] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
3 Lipówki [km. 18+179] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
4 Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
5 Wygoda [Droga gminna] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
8 Miętne Kolonia [Centrum] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 180,00 120,60 113,40 91,80 88,20 39,60 12,60
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 180,00 120,60 113,40 91,80 88,20 39,60 12,60
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 180,00 120,60 113,40 91,80 88,20 39,60 12,60
2 Pilawa I [km. 17+174] 3 Lipówki [km. 18+179] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
4 Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
5 Wygoda [Droga gminna] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
8 Miętne Kolonia [Centrum] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
3 Lipówki [km. 18+179] 4 Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
5 Wygoda [Droga gminna] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 145,00 97,15 91,35 73,95 71,05 31,90 10,15
8 Miętne Kolonia [Centrum] 145,00 97,15 91,35 73,95 71,05 31,90 10,15
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
4 Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] 5 Wygoda [Droga gminna] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 145,00 97,15 91,35 73,95 71,05 31,90 10,15
8 Miętne Kolonia [Centrum] 145,00 97,15 91,35 73,95 71,05 31,90 10,15
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
5 Wygoda [Droga gminna] 6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
8 Miętne Kolonia [Centrum] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
8 Miętne Kolonia [Centrum] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20
7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 8 Miętne Kolonia [Centrum] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
8 Miętne Kolonia [Centrum] 9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,70 9,45
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
Nazwy ulg 
Typ ulgi Nazwa ulgi % ulgi Grupa
U NAUCZYCIEL  BM 33 3
U NAUCZ.ZAGR. BM 33 3
U NAUCZ.AKAD. BM 33 3
U NIEWIDOMY BM 37 3
U UCZEŃ  BM 49 3
U UCZEŃ ZAGR. BM 49 3
U STUDENT  BM 51 3
U DOKTORANT BM 51 3
U DZ.NIEPEŁNOSP.BM 78 3
U NIEWID.NS.-KZ BM 93 3

Dodaj komentarz