Cennik biletów miesięcznych

Linia G1 Chęciny- Górzno- Garwolin

 

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa 33% 37% 49% 51% 78% 93%
1 Chęciny [posesja 48] 2 Łąki [skrzyżowanie] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
3 Łąki [Wieś] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
4 Piaski [Wieś] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
5 Górzno [Urząd Gminy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
6 Górzno [Kolonia] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
7 Reducin [Skrzyżowanie] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
8 Reducin [Posesja nr.87] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
9 Reducin [Posesja nr.91a] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
2 Łąki [skrzyżowanie] 3 Łąki [Wieś] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
4 Piaski [Wieś] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
5 Górzno [Urząd Gminy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
6 Górzno [Kolonia] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
7 Reducin [Skrzyżowanie] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
8 Reducin [Posesja nr.87] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
9 Reducin [Posesja nr.91a] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
3 Łąki [Wieś] 4 Piaski [Wieś] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
5 Górzno [Urząd Gminy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
6 Górzno [Kolonia] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
7 Reducin [Skrzyżowanie] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
8 Reducin [Posesja nr.87] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
9 Reducin [Posesja nr.91a] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
4 Piaski [Wieś] 5 Górzno [Urząd Gminy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
6 Górzno [Kolonia] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
7 Reducin [Skrzyżowanie] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
8 Reducin [Posesja nr.87] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
9 Reducin [Posesja nr.91a] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 300,00 201,00 189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
5 Górzno [Urząd Gminy] 6 Górzno [Kolonia] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
7 Reducin [Skrzyżowanie] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
8 Reducin [Posesja nr.87] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
9 Reducin [Posesja nr.91a] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40
6 Górzno [Kolonia] 7 Reducin [Skrzyżowanie] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
8 Reducin [Posesja nr.87] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
9 Reducin [Posesja nr.91a] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40
7 Reducin [Skrzyżowanie] 8 Reducin [Posesja nr.87] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
9 Reducin [Posesja nr.91a] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40
8 Reducin [Posesja nr.87] 9 Reducin [Posesja nr.91a] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40
9 Reducin [Posesja nr.91a] 10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10

Nazwa ulgi

Typ ulgi Nazwa ulgi % ulgi Grupa
U NAUCZYCIEL  BM 33 3
U NAUCZ.ZAGR. BM 33 3
U NAUCZ.AKAD. BM 33 3
U NIEWIDOMY BM 37 3
U UCZEŃ  BM 49 3
U UCZEŃ ZAGR. BM 49 3
U STUDENT  BM 51 3
U DOKTORANT BM 51 3
U DZ.NIEPEŁNOSP.BM 78 3
U NIEWID.NS.-KZ BM 93 3

 

 

Dodaj komentarz