Cennik biletów jednorazowych Linia G1 Chęciny- Górzno- Garwolin

 

Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Chęciny [posesja 48] 2 Łąki [skrzyżowanie] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
3 Łąki [Wieś] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
4 Piaski [Wieś] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
5 Górzno [Urząd Gminy] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
6 Górzno [Kolonia] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
7 Reducin [Skrzyżowanie] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
8 Reducin [Posesja nr.87] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
9 Reducin [Posesja nr.91a] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 7,00 4,69 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 7,00 4,69 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
2 Łąki [skrzyżowanie] 3 Łąki [Wieś] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
4 Piaski [Wieś] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
5 Górzno [Urząd Gminy] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
6 Górzno [Kolonia] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
7 Reducin [Skrzyżowanie] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
8 Reducin [Posesja nr.87] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
9 Reducin [Posesja nr.91a] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 7,00 4,69 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 7,00 4,69 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
3 Łąki [Wieś] 4 Piaski [Wieś] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
5 Górzno [Urząd Gminy] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
6 Górzno [Kolonia] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
7 Reducin [Skrzyżowanie] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
8 Reducin [Posesja nr.87] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
9 Reducin [Posesja nr.91a] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 7,00 4,69 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 7,00 4,69 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
4 Piaski [Wieś] 5 Górzno [Urząd Gminy] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
6 Górzno [Kolonia] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
7 Reducin [Skrzyżowanie] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
8 Reducin [Posesja nr.87] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
9 Reducin [Posesja nr.91a] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 7,00 4,69 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 7,00 4,69 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
5 Górzno [Urząd Gminy] 6 Górzno [Kolonia] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
7 Reducin [Skrzyżowanie] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
8 Reducin [Posesja nr.87] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
9 Reducin [Posesja nr.91a] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 6,50 4,36 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 6,50 4,36 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
6 Górzno [Kolonia] 7 Reducin [Skrzyżowanie] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
8 Reducin [Posesja nr.87] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
9 Reducin [Posesja nr.91a] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 6,50 4,36 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 6,50 4,36 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
7 Reducin [Skrzyżowanie] 8 Reducin [Posesja nr.87] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
9 Reducin [Posesja nr.91a] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 6,50 4,36 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 6,50 4,36 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00
8 Reducin [Posesja nr.87] 9 Reducin [Posesja nr.91a] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 5,50 3,69 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 5,50 3,69 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
9 Reducin [Posesja nr.91a] 10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 5,50 3,69 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 5,50 3,69 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
10 Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] 11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
11 Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] 12 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00

Nazwa ulgi

Typ ulgi Nazwa ulgi % ulgi Grupa
U HONOR.DAWCA KRWI 33 1
U DZIECKO  4-6 LAT 37 1
U NIEWIDOMY 37 1
U WETERAN INWALIDA 37 1
U INWALIDA WOJ. 37 1
U OS.NIESAMODZ.-KZ 49 1
U KOMBATANT 51 1
U STRAŻ GRAN.-SŁUŻ 78 1
U F.SŁ.CELNO-SKARB 78 1
U POLICJANT-SŁUŻBA 78 1
U ŻOŁNIERZ ŻW 78 1
U DZ. NIEPEŁNOSPR. 78 1
U OPIEKUN DZ.NIEP. 78 1
U INWAL.WOJ. I GR. 78 1
U ŻOŁNIERZ NIEZAW. 78 1
U DZ.DO 4 LAT-OS.M 78 1
U NIEWID.OF.DZ.WOJ 78 1
U NIEWIDOMY NS.-KZ 93 1
U PRZEWODN.NIEWID. 95 1
U OP.INW.WOJ.I GR. 95 1
U OP.OS.NIESAMODZ. 95 1
U DZ.DO 4LAT-BEZ M 100 1
U STRAŻ.GR-OCHR.SK 100 1
H UKRAINA 100 4

Dodaj komentarz