ODJAZDY PO ZAKOŃCZONYCH ZMIANACH PO ZEBRANIU SIĘ WSZYSTKICH PASAŻERÓW

Trasa: POTWORÓW – FERRERO Cena biletu jednorazowego do Ferrero Cena biletu miesięcznego do Ferrero Cena biletu okresowego – 15 dni
L.p. Miejscowość Godziny odjazdów CENNIK
GRUPA A GRUPA B
1 Potworów 04:10 12:10 16:10 20:10 05:10 17:10 10,00 zł 200,00 zł 145,00 zł
2 Klwów 04:16 12:16 16:16 20:16 05:16 17:16
3 Głuszyna 04:19 12:19 16:19 20:19 05:19 17:19
4 Kłudno 04:20 12:20 16:20 20:20 05:20 17:20
5 Ulów 04:22 12:22 16:22 20:22 05:22 17:22
6 Kostrzyn 04:26 12:26 16:26 20:26 05:26 17:26
7 Olszowa 04:29 12:29 16:29 20:29 05:29 17:29
8 Grzmiąca 04:32 12:32 16:32 20:32 05:32 17:32
9 Wyśmierzyce ul. Mickiewicza 04:35 12:35 16:35 20:35 05:35 17:35 9,00 zł 160,00 zł 120,00 zł
10 Wólka Kożuchowska 04:39 12:39 16:39 20:39 05:39 17:39
11 Redlin 04:40 12:40 16:40 20:40 05:40 17:40
12 Witaszyn 04:42 12:42 16:42 20:42 05:42 17:42
13 Klamy 04:43 12:43 16:43 20:43 05:43 17:43
14 Białobrzegi ul. Kościelna Borki 04:44 12:44 16:44 20:44 05:44 17:44 7,00 zł 130,00 zł 100,00 zł
15 Białobrzegi ul. Kościelna Targowisko 04:45 12:45 16:45 20:45 05:45 17:45
16 Białobrzegi P.D. ul. .Poświętna 04:48 12:48 16:48 20:48 05:48 17:48
17 Falęcice II 04:51 12:51 16:51 20:51 05:51 17:51
18 Falęcice 04:52 12:52 16:52 20:52 05:52 17:52
19 Pacew 04:55 12:55 16:55 20:55 05:55 17:55
20 Przybyszew II 05:00 13:00 17:00 21:00 06:00 18:00
21 Osuchów 05:02 13:02 17:02 21:02 06:02 18:02
22 Mała Wieś k/Przybyszewa 05:03 13:03 17:03 21:03 06:03 18:03
23 Rykały 05:05 13:05 17:05 21:05 06:05 18:05
24 Lisów I 05:07 13:07 17:07 21:07 06:07 18:07 5,00 zł 85,00 zł 65,00 zł
25 Goszczyn ul. Warszawska 05:10 13:10 17:10 21:10 06:10 18:10
26 Bądków 05:12 13:12 17:12 21:12 06:12 18:12
27 Jakubów k/Goszczyna 05:14 13:14 17:14 21:14 06:14 18:14
28 Olszew 05:15 13:15 17:15 21:15 06:15 18:15
29 Lewiczyn 05:20 13:20 17:20 21:20 06:20 18:20
30 Belsk Duży FERRERO 05:30 13:30 17:30 21:30 06:30 18:30