Władzin [Droga powiatowa 2788W]

OD 01.11.2020 R. AUTOBUSY BĘDĄ KURSOWAĆ TAK JAK W DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ Z OZNACZENIAMI: D, H, X 
ZAWIESZAMY KURSOWANIE W SOBOTY Z OZNACZENIEM +6