Wykaz przystanków na linii

KOŁBIEL – WOLA SUFCZYŃSKA – SUFCZYN – RADACHÓWKA