Dąbrówka ul. Mazowiecka [skrzyżowanie z ul. Skośną]