Cennik biletów jednorazowych linia P1 Pilawa- Trąbki- Garwolin
Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Pilawa [ul. Dworcowa PKP] 2 Pilawa I [km. 17+174] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
3 Lipówki [km. 18+179] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
4 Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
5 Wygoda [Droga gminna] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
8 Miętne Kolonia [Centrum] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
2 Pilawa I [km. 17+174] 3 Lipówki [km. 18+179] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
4 Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
5 Wygoda [Droga gminna] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
8 Miętne Kolonia [Centrum] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
3 Lipówki [km. 18+179] 4 Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
5 Wygoda [Droga gminna] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
8 Miętne Kolonia [Centrum] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
4 Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] 5 Wygoda [Droga gminna] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
8 Miętne Kolonia [Centrum] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
5 Wygoda [Droga gminna] 6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
8 Miętne Kolonia [Centrum] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
6 Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] 7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
8 Miętne Kolonia [Centrum] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
7 Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] 8 Miętne Kolonia [Centrum] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
8 Miętne Kolonia [Centrum] 9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
9 Garwolin [Osiedle Kościuszki] 10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 2,50 1,68 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00
11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 2,50 1,68 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00
10 Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] 11 Garwolin [Dworzec Autobusowy] 2,50 1,68 1,58 1,28 1,23 0,55 0,18 0,13 0,00

Nazwa ulgi

Typ ulgi Nazwa ulgi % ulgi Grupa
U HONOR.DAWCA KRWI 33 1
U DZIECKO  4-6 LAT 37 1
U NIEWIDOMY 37 1
U WETERAN INWALIDA 37 1
U INWALIDA WOJ. 37 1
U OS.NIESAMODZ.-KZ 49 1
U KOMBATANT 51 1
U STRAŻ GRAN.-SŁUŻ 78 1
U F.SŁ.CELNO-SKARB 78 1
U POLICJANT-SŁUŻBA 78 1
U ŻOŁNIERZ ŻW 78 1
U DZ. NIEPEŁNOSPR. 78 1
U OPIEKUN DZ.NIEP. 78 1
U INWAL.WOJ. I GR. 78 1
U ŻOŁNIERZ NIEZAW. 78 1
U DZ.DO 4 LAT-OS.M 78 1
U NIEWID.OF.DZ.WOJ 78 1
U NIEWIDOMY NS.-KZ 93 1
U PRZEWODN.NIEWID. 95 1
U OP.INW.WOJ.I GR. 95 1
U OP.OS.NIESAMODZ. 95 1
U DZ.DO 4LAT-BEZ M 100 1
U STRAŻ.GR-OCHR.SK 100 1
H UKRAINA 100 4

Dodaj komentarz