Cennik biletów jednorazowych  Linia M3 Miastków- Żelechów
Od Do Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
1 Miastków Kościelny [ Budynek Urzędu Gminy] 2 Miastków [ul.Warszawska] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
3 Zwola [Skrzyżowanie] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
4 Zwola Poduchowna [kościół] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
5 Gózdek [Przy posesji nr 31] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
6 Gózdek [Przy posesji nr 6] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
7 Żelechów [ul.Wilczyska przy działce o nr. 123] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
8 Żelechów [Przy rondzie] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
17 Miastków [ul.Warszawska] 18 Zwola [Skrzyżowanie] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
20 Zwola Poduchowna [kościół] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
21 Gózdek [Przy posesji nr 31] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
22 Gózdek [Przy posesji nr 6] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
23 Żelechów [ul.Wilczyska przy działce o nr. 123] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
24 Żelechów [Przy rondzie] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
18 Zwola [Skrzyżowanie] 20 Zwola Poduchowna [kościół] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
21 Gózdek [Przy posesji nr 31] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
22 Gózdek [Przy posesji nr 6] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
23 Żelechów [ul.Wilczyska przy działce o nr. 123] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
24 Żelechów [Przy rondzie] 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
20 Zwola Poduchowna [kościół] 21 Gózdek [Przy posesji nr 31] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
22 Gózdek [Przy posesji nr 6] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
23 Żelechów [ul.Wilczyska przy działce o nr. 123] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
24 Żelechów [Przy rondzie] 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 0,00
21 Gózdek [Przy posesji nr 31] 22 Gózdek [Przy posesji nr 6] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
23 Żelechów [ul.Wilczyska przy działce o nr. 123] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
24 Żelechów [Przy rondzie] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
22 Gózdek [Przy posesji nr 6] 23 Żelechów [ul.Wilczyska przy działce o nr. 123] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
24 Żelechów [Przy rondzie] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00
23 Żelechów [ul.Wilczyska przy działce o nr. 123] 24 Żelechów [Przy rondzie] 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00

 

Typ ulgi Nazwa ulgi % ulgi Grupa
U HONOR.DAWCA KRWI 33 1
U DZIECKO  4-6 LAT 37 1
U NIEWIDOMY 37 1
U WETERAN INWALIDA 37 1
U INWALIDA WOJ. 37 1
U OS.NIESAMODZ.-KZ 49 1
U KOMBATANT 51 1
U STRAŻ GRAN.-SŁUŻ 78 1
U F.SŁ.CELNO-SKARB 78 1
U POLICJANT-SŁUŻBA 78 1
U ŻOŁNIERZ ŻW 78 1
U DZ. NIEPEŁNOSPR. 78 1
U OPIEKUN DZ.NIEP. 78 1
U INWAL.WOJ. I GR. 78 1
U ŻOŁNIERZ NIEZAW. 78 1
U DZ.DO 4 LAT-OS.M 78 1
U NIEWID.OF.DZ.WOJ 78 1
U NIEWIDOMY NS.-KZ 93 1
U PRZEWODN.NIEWID. 95 1
U OP.INW.WOJ.I GR. 95 1
U OP.OS.NIESAMODZ. 95 1
U DZ.DO 4LAT-BEZ M 100 1
U STRAŻ.GR-OCHR.SK 100 1
H UKRAINA 100 4

Dodaj komentarz