Celestynów ul. Otwocka [przy skrzyżowaniu z ul. Prusa]