____ ZMIANY W KOMUNIKACJI Z TERENU GMINY BOROWIE OD 29.01.204